Nieuwslijst archief

15.01.2020 

Advies aan minister voor bereikbaarheid Ameland

Dinsdag 14 januari stuurt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat de eindrapportage 'Langetermijnoplossingsrichingen bereikbaarheid Ameland na 2030' naar de Tweede Kamer. Het rapport is opgesteld door...[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer

13.01.2020 

Toch waarschuwingsborden voor jonge zeehonden op strand Vlieland

Het beleid om geen waarschuwingsborden voor jonge grijze zeehonden meer te plaatsen op het strand van Vlieland wordt toch een beetje aangepast. Op de stukken strand waar de grijze zeehondenpups vooral in december nog wel eens...[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie

09.01.2020 

Lauwersmeerdijk en omgeving wordt voor bijna honderd miljoen aangepakt

De aan de buitenzijde afgekeurde Lauwersmeerdijk wordt de komende jaren aangepakt. Waterschap Noorderzijlvest wil in samenwerking met Rijk en provincie de dijk op de schop nemen. Geraamde kosten: 97 miljoen euro.[meer...]

Categorie: Civiele werken

06.01.2020 

Interactief boekje over de Rottums

“De ‘Rottums’ noemen we ze in het dagelijks spraakgebruik. Rottumeroog, Rottumerplaat en Zuiderduintjes nemen een aparte plek in het rijtje van onze waddeneilanden in. Het zijn de kleinste, de onbekendste en er vaart geen...[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie

23.12.2019 

Kees Bastmeijer benoemd tot nieuw directielid Waddenacademie

De Raad van Toezicht van de Waddenacademie heeft in haar vergadering van 21 november jl. prof. dr. Kees Bastmeijer benoemd als nieuw directielid van de Waddenacademie, met de portefeuille Natuur en Recht. De benoeming gaat in per...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

12.12.2019 

Waddenfonds investeert 13 miljoen euro in vismigratie

Het Waddenfonds draagt bijna € 13 miljoen bij aan het verbeteren van de vistrek tussen de Waddenzee en het binnenland. Het project Ruim Baan voor Vissen 2 moet een belangrijke impuls geven aan de visstand in het Waddengebied.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap

12.12.2019 

Meer ruimte voor bruine vloot in jachthaven Ameland

De herinrichting van jachthaven is op het laatste moment nog aangepast om de bruine vloot meer ruimte te geven. De opknapbeurt voor ’t Leije Gat in Nes gaat een miljoen euro kosten.[meer...]

Categorie: Recreatie

12.12.2019 

‘Bestuur Wadden moet rigoureus veranderen om uniek karakter te behouden’

Het Nederlandse Waddengebied is uniek in de wereld. Om te garanderen dat de Wadden het eigen karakter behouden moet het bestuur van het gebied rigoureus veranderen. Dat zegt VVD-prominent en voormalig burgemeester van...[meer...]

Categorie: Overheid

12.12.2019 

Verslag vijfde Swimway stakeholdersbijeenkomst

Op dinsdagmiddag 26 november vond in het Wadden Center Afsluitdijk de halfjaarlijkse stakeholderbijeenkomst Swimway Waddenzee plaats. De bijeenkomst stond in het teken van visserij en werd bezocht door een divers samengesteld...[meer...]

Categorie: Visserij

10.12.2019 

Zeeslaboerderij staat te trappelen voor dubbele dijk

Een consortium van drie bedrijven staat in de startblokken om op grote schaal zeewier te telen in de dubbele dijk bij Bierum. Het wachten is op overeenstemming met de provincie.[meer...]

Categorie: Landbouw

09.12.2019 

Waddenfonds verlengt subsidieregeling voor lokale projecten

Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds heeft besloten € 500.000,-- extra uit te trekken voor kleinschalige innovatieve projecten. Ook verlengt het Waddenfonds deze subsidieregeling voor het Budget Lokale Innovaties (BLI). De...[meer...]

Categorie: Overheid

02.12.2019 

Laatste proef in Deltagoot voor POV-Waddenzeedijken

Hoge golven sloegen woensdagmiddag 27 november op de Noorse stenen die op dat moment in de Deltagoot van Deltares liggen. In opdracht van de Projectoverstijgende Verkenning Waddenzeedijken (POV-W) toetste Deltares de sterkte van...[meer...]

Categorie: Veiligheid

29.11.2019 

Waddenfonds steunt biodiversiteit rond Burgwerd en Vrouwenparochie

Het Waddenfonds geeft ruim € 49.000,-- subsidie aan het project Vlinderdorpen, dat de biodiversiteit in en om Burgwerd en Vrouwenparochie moet verbeteren.[meer...]

Categorie: Overheid

28.11.2019 

Rijk biedt waddengemeenten helpende hand bij schadeclaims MSC Zoe

De gemeenten op de Waddeneilanden krijgen 109.000 euro die ze geclaimd hebben bij rederij MSC Zoe voorgeschoten van het Rijk. Dat laat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) weten.[meer...]

Categorie: Milieu

26.11.2019 

GroenLinks, ChristenUnie en D66 willen schadefonds voor MSC Zoe

Landelijke politieke partijen GroenLinks, ChristenUnie en D66 willen dat er een schadefonds komt, om het microplastic van de MSC Zoe op te ruimen. Het grote plastic is al verwijderd, maar bijna een jaar na de ramp ligt het strand...[meer...]

Categorie: Milieu

21.11.2019 

Helder beeld over kansrijke plekken voor zeegras in de Waddenzee

Waar kan zich litoraal (droogvallend) zeegras ontwikkelen in de Waddenzee en waar niet? Het is een vraag die beheerders in het Waddengebied al lange tijd bezig houdt. Nieuw onderzoek maakt nu beter duidelijk welke plekken...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

21.11.2019 

Gerben Huisman nieuwe directeur Waddenfonds

Gerben Huisman (42) start per 1 januari aanstaande als directeur van het Waddenfonds. Huisman heeft ruime ervaring in het openbaar bestuur. Zo heeft hij heeft zich onder meer 10 jaar in diverse functies ingezet bij de provincie...[meer...]

Categorie: Overheid

19.11.2019 

Waddeneilanden adopteren succesvolle Texelse aanpak tegen personeelstekort in horeca

Werken, leren en wonen, dat zijn de drie elementen waarmee de Texel Academy sinds vorig jaar jongeren naar het eiland probeert te trekken. Zo moeten de nijpende tekorten in de horeca worden aangepakt.[meer...]

Categorie: Sociaal-economisch

17.11.2019 

Vastgelopen schip Waddenzee losgekomen

Op zondagochtend 17 november 2019 rond 11.30 uur is het vastgelopen schip in de Waddenzee succesvol losgekomen. Het schip liep in de nacht van zaterdag op zondag vast.[meer...]

Categorie: Milieu

12.11.2019 

Parijs was nog sneller bereikbaar dan Ameland

Verplaatsing van de veerdam van Holwerd naar Ferwert is een van de mogelijke oplossingen voor de problemen met de vaargeul naar Ameland. Eeuwen geleden was er ook al een verbinding met Ferwert, naast vele andere plaatsen.[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer

06.11.2019 

Boeren Schiermonnikoog zoeken provinciale steun bij omschakeling naar duurzame landbouw

De omschakeling van de zeven melkveehouders op Schiermonnikoog naar duurzame, stikstofarme landbouw is niet zomaar klaar. De boeren zijn in principe klaar om een derde deel van hun vee in te leveren en op een extensieve wijze van...[meer...]

Categorie: Landbouw

06.11.2019 

Kustwacht ontraadt zuidelijke vaarroute bij Waddeneilanden voor grote schepen

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft gewaarschuwd dat grote schepen bij slecht weer het gevaar lopen de zeebodem te raken op de vaarroute ten noorden van de Waddeneilanden. De Kustwacht heeft hierop gereageerd met een...[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer

04.11.2019 

Waddenfonds draagt bij aan theater en verhalencafés rond Eemshaven

Het Waddenfonds gaat € 20.000,-- bijdragen aan het muziektheaterproject HAIM van Stichting Peerd. Naast de muziektheatervoorstelling bestaat het project uit andere activiteiten, waaronder drie verhalencafés en een kleine expo....[meer...]

Categorie: Sociaal-economisch

31.10.2019 

Grootste ingreep ooit in Terschellinger duinen bijna klaar

Het grootschalig plaggen van de duinen op Terschelling is zo goed als klaar. Van 32 hectare is de bovenste laag weggehaald en nog eens 12 hectare is op andere manier aangepakt, zodat het zand weer makkelijk kan stuiven. Het gaat...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap

22.10.2019 

Grootschalige handhavingsactie Waddenzee

Het Samenwerkingsverband Inspectie Waddenzee (SIW) houdt op dinsdag 22 oktober en woensdag 23 oktober 2019 een gezamenlijke inspectie in het Waddengebied. Het is voor het eerst dat SIW zo’n grote gebiedsoverschrijdende...[meer...]

Categorie: Wetgeving

17.10.2019 

Kamervragen over bodemdaling en gaswinning Waddenzee

De ChristenUnie en D66 hebben woensdag Kamervragen gesteld aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over de Gaswinning op de Waddenzee. Zo willen de partijen weten of er al duidelijkheid is over de eventuele...[meer...]

Categorie: Milieu

14.10.2019 

RUG monitort duisternis in Noord-Nederland

Roodeschool – Sterrenkundigen van de Rijksuniversiteit Groningen hebben het initiatief genomen tot een duisternismeetnetwerk in het Noorden van Nederland.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

08.10.2019 

Aanpak van plastic in de Waddenzee vraagt om gecoördineerde actie

Het meeste zwerfafval in de Waddenzee is afkomstig van de visserij en van recreatie. In april 2019 ging de Community Plasticvrije Waddenzee van start: een grote groep personen en organisaties die de plastic vervuiling in de...[meer...]

Categorie: Milieu

04.10.2019 

Waddenfonds draagt € 100.000,-- bij aan nieuwe dorpshuizen

Voor de bouw van twee nieuwe dorpshuizen in het Waddengebied trekt het Waddenfonds in totaal € 100.000,-- subsidie uit.[meer...]

Categorie: Sociaal-economisch

03.10.2019 

Koeien blazen kwelders nieuw leven in

Met grazende koeien op de kwelders bij Holwerd blazen boeren het gebied weer nieuw leven in. Zij zochten hiervoor de samenwerking op met Staatsbosbeheer en een slager die het vlees onder de naam Weiderij verkoopt.[meer...]

Categorie: Landbouw

01.10.2019 

Nieuwe schepen Rederij Doeksen per april 2020 in de vaart

HARLINGEN - De nieuwe LNG-catamarans van Rederij Doeksen worden in april 2020 in de vaart genomen. Eerder werd nog uitgegaan van de introductiedatum 7 januari, maar dat bleek helaas niet haalbaar.[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer

30.09.2019 

Big Brother op de Waddenzee: meer dan honderd vogels worden gevolgd

Op de Waddenzee is een netwerk van ontvangers actief om de bewegingen van meer dan honderd kanoeten te volgen. Die hebben allemaal een zendertje op hun rug.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

26.09.2019 

Hoe kan de Friese kust zich aanpassen aan extreme zeespiegelstijging?

Recent zijn nieuwe extreme klimaatscenario’s uitgewerkt voor zeespiegelstijging in Nederland. Wat betekent dit voor de Friese waddenkust die bekend staat om zijn rijke cultuurhistorie en eeuwenoude ervaring op het terrein van de...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

25.09.2019 

Rijkswaterstaat volgt vissen in de Waddenzee met een netwerk van boeien

Markeringsboeien van Rijkswaterstaat op de Waddenzee worden mogelijk voorzien van ontvangers om de bewegingen van gezenderde zeebaarzen, ruwe haaien, zeeforellen en harders te volgen.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

16.09.2019 

Bedrijfsmatig oesters rapen in een Rijke Waddenzee

Vanaf 2020 krijgen 12 personen toestemming om voor een periode van minimaal 6 jaar in de Waddenzee op duurzame wijze oesters te rapen. Deze groep bestaat uit een selectie van bestaande rapers met een tijdelijke vergunning en een...[meer...]

Categorie: Visserij

12.09.2019 

Rijk stelt reder MSC ultimatum: nu betalen!

Rijkswaterstaat heeft rederij MSC gesommeerd om komende week het resterende deel te betalen van de opruimkosten van de containerramp met de Zoe boven de Waddeneilanden.[meer...]

Categorie: Overig

11.09.2019 

Aan vaste wal: informatieve avond over bereikbaarheid Ameland

Ongeveer 50 bezoekers bezochten dinsdag 10 september 2019 de informatieavond over de bereikbaarheid van Ameland in de periode na 2030.[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer

09.09.2019 

Community Plasticvrije Waddenzee aan de slag

Samen voor een plasticvrije Waddenzee[meer...]

Categorie: Milieu

02.09.2019 

Duinbrand Vlieland veroorzaakt door oefenbom Defensie die verkeerd terechtkwam

De duinbrand die maandagmiddag woedde op het militaire oefenterrein de Vliehors op Vlieland is veroorzaakt door een verkeerd terechtgekomen oefenbom van Defensie.[meer...]

Categorie: Veiligheid

30.08.2019 

Egyptische delegatie bekijkt Texels watermanagement

Een Egyptische landbouwdelegatie met ambtenaren, adviseurs en ondernemers heeft dinsdag een bezoek gebracht aan Texel om daar praktijkvoorbeelden rondom watermanagement te bekijken.[meer...]

Categorie: Landbouw

23.08.2019 

Waddenfonds stelt subsidiebedrag van € 8 miljoen beschikbaar

Drie informatiebijeenkomsten voor plannenmakers.[meer...]

Categorie: Overheid

22.08.2019 

Uitspraak stikstofaanpak heeft mogelijk ook gevolgen voor projecten in Waddenregio

De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft mogelijk ook gevolgen voor geplande activiteiten in de Waddenzee.[meer...]

Categorie: Overheid

21.08.2019 

Schots bedrijf werkt aan veerdienst tussen Eemshaven en Edinburgh

Het Schotse bedrijf TEC-Farragon heeft vergevorderde plannen voor een veerdienst tussen de Eemshaven en het Schotse Rosyth, bij Edinburgh. Daarmee bereiden de Schotten zich voor op de naderende Brexit.[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer

14.08.2019 

Bijzondere tropische drijfzaden op Texel aangespoeld

Op het Texelse strand zijn drie zeeharten gevonden, meldt Ecomare. Dit zijn drijvende zaden uit tropisch Zuid- of Midden-Amerika.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap

12.08.2019 

Krant ‘Opgewekt op kop met de energie van de toekomst’ vandaag op de mat op de Waddeneilanden

De Waddeneilanden zetten sinds 2007 in op duurzame energie als aanjager voor duurzame ontwikkeling. Vorige week is op de Waddeneilanden een krant getiteld ‘Opgewekt op kop met de energie van de toekomst’.[meer...]

Categorie: Energie

10.08.2019 

Opnieuw massale kokkelsterfte Waddenzee door warmte

Voor het tweede achtereenvolgende jaar is sprake van massale kokkelsterfte door het warme weer. Jouke Visser uit Harlingen vist al 35 jaar met de hand op kokkels maar heeft nog nooit zo'n grote sterfte meegemaakt, zegt hij bij...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap

08.08.2019 

Internationaal Verziltingscongres in Leeuwarden

Saline Futures Conference l dinsdag 10 t/m vrijdag 13 september l Van Hall Larenstein[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

30.07.2019 

Gemeente Het Hogeland moet bestemmingsplan Eemshaven herschrijven

De gemeente Het Hogeland moet de komende maanden sleutelen aan haar bestemmingsplan voor de Eemshaven, zodat potentiële investeerders weten waar ze aan toe zijn.[meer...]

Categorie: Overheid

29.07.2019 

Na jaren van afname lijken sommige Europese zeegrasvelden zich te herstellen

Uit Europees onderzoek blijkt dat een derde van het Europese zeegras verloren ging door ziekte, afgenomen waterkwaliteit en kustontwikkeling, met een piekafname in de jaren 70 en 80. Vanaf eind 20e eeuw neemt de afname echter...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

26.07.2019 

Nationaal park Lauwersmeer krijgt geld om 'aantrekkelijker te worden'

Lauwersmeer krijgt, samen met de twintig andere nationale parken in ons land, zes miljoen euro om 'aantrekkelijker te worden en meer bekendheid te krijgen'.[meer...]

Categorie: Overheid

24.07.2019 

Kust&Zee gids: voor een rijke kust en een gezonde zee

Wie op vakantie gaat langs de Nederlandse kust zal ‘m vast tegenkomen. De Kust&Zee gids 2019-2020.[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie

17.07.2019 

Besluit zandsuppletie Schiermonnikoog uitgesteld

Rijkswaterstaat heeft het besluit over een zandsuppletie op Schiermonnikoog met een jaar uitgesteld.[meer...]

Categorie: Overheid

15.07.2019 

Gedragscode dronevliegers Waddengebied

De digitale flyer Gedragscode voor dronevliegers – Vliegen met respect voor de Waddennatuur attendeert de bestuurders van drones op de bijzondere waarden van het Werelderfgoedgebied.[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie

10.07.2019 

Rapport over gevolgen van de door de MSC Zoe verloren lading voor de Noordzeekustzone en de Waddenzee

Onderzoeks- en monitoringplan voor de korte- en langetermijngevolgen van microplastics voor het Waddengebied en haar bewoners.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

05.07.2019 

Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app

Rijkswaterstaat heeft alle beschikbare informatie over getijden, golfhoogten, waterstanden, waterdiepten, boeienposities en stromingsgegevens van de Waddenzee laten bundelen in de RiverGuide Recreant-app. Door deze update kunnen...[meer...]

Categorie: Veiligheid

03.07.2019 

Rook- en stookverbod nu op alle Friese Waddeneilanden van kracht

Na Ameland, Vlieland en Schiermonnikoog heeft ook Terschelling dinsdag een rook- en stookverbod ingesteld voor de natuurgebieden.[meer...]

Categorie: Veiligheid

29.06.2019 

Nieuwe Waddenloods in Lauwersoog

LAUWERSOOG - ‘De Waddenloods is een mooie stap op weg naar een stevige samenwerking in het waddengebied’. Dat zei Jesler Kiestra, hoofd Staatsbosbeheer Fryslân zaterdag bij de opening van deze ‘werkplaats voor visserij en...[meer...]

Categorie: Beheren

28.06.2019 

Waddenfonds steekt € 10 miljoen in verbetering vis- en vogelstand

Drie grootschalige projecten in Waddengebied kunnen van start[meer...]

Categorie: Overheid

24.06.2019 

Magazine over vaarrecreatie op de Waddenzee

LAUWERSOOG - Waddengedeputeerde Henk Staghouwer heeft zojuist het eerste exemplaar in ontvangst genomen van een speciaal magazine over vaarrecreatie op de Waddenzee. Het magazine ligt deze zomer bij tal van jachthavens in het...[meer...]

Categorie: Recreatie

20.06.2019 

Wadden in Beeld 2018

Is hete zomer voorbode voor ecosysteem-verandering Waddenzee? [meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

20.06.2019 

Kamerbrief Beheerautoriteit Wadden

Op 20 juni 2019 zond de minister van Infrastructuur en Waterstaat een brief naar de Tweede kamer over de nieuwe Beheerautoriteit Wadden.[meer...]

Categorie: Overheid

18.06.2019 

Waddenzee Werelderfgoed jubileum fietstocht

Vanwege het 10 jarig bestaan van Waddenzee Werelderfgoed wordt van 19 tot 26 juni een trilaterale fietstocht gefietst.[meer...]

Categorie: Overig

13.06.2019 

Subsidie voor grote schoonmaak van het Wad

Het Waddenfonds ondersteunt een grote schoonmaakactie van de Wadden met een subsidie van ruim € 28.000,--. Onder de vlag van de landelijke Beach Clean-up Tour organiseert Stichting De Noordzee in samenwerking met de...[meer...]

Categorie: Milieu

07.06.2019 

Mijnenjager ruimt explosieven boven Waddeneilanden

Mijnenjager Zr. Ms. Zierikzee heeft de afgelopen week samen met NAVO-partners tien explosieven bij de Waddeneilanden geruimd. Het gebeurt niet vaak dat een mijnenbestrijdingsoperatie op de Noordzee zoveel ruimingen oplevert. Dat...[meer...]

Categorie: Veiligheid

06.06.2019 

Waddenfonds investeert ruim € 4 miljoen in tien nieuwe projecten

Het Waddenfonds stelt ruim € 4 miljoen aan subsidie beschikbaar voor tien nieuwe projecten in het Waddengebied. Met deze bijdrage wordt een totale investering van € 10,2 miljoen mogelijk gemaakt in de drie Waddenprovincies. De...[meer...]

Categorie: Overheid

04.06.2019 

Natuur Eems-Dollard zucht steeds meer onder het slib

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Programma naar een Rijke Waddenzee de ecologische systeemveranderingen van de Eems-Dollard op een rij gezet en beoordeeld. Daartoe zijn zowel experts als literatuur geraadpleegd.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

29.05.2019 

Haaien in en rond Waddenzee krijgen GPS-zenders mee

Onderzoekers willen ruwe haaien in en rond de Waddenzee volgen met kleine GPS-zenders. Ook worden er camera's met aas ingezet boven de eilanden om de dieren te vinden. Dat zegt onderzoeker Paddy Walker van de Nederlandse...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

28.05.2019 

Unieke proef met zeekraal: landbouwgewas én bodembeschermer bij kust Delfzijl

Voor de kust van Delfzijl zijn maandag 26 mei miljoenen zeekraalzaadjes ingezaaid op de pas aangelegde pionierkwelder.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap

16.05.2019 

Minister geeft startsein voor schoner water Eems-Dollard

Het water van de Eems-Dollard in Oost-Groningen is vertroebeld door grote hoeveelheden slib. Op woensdag 15 mei gaf minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) het startsein voor een proef om het overtollige...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap

15.05.2019 

Versterking Waddenzeedijk moet Vlieland weer 50 jaar beschermen

Rijkswaterstaat kiest voor een zeewaartse versterking van de Waddenzeedijk op Vlieland, minister Van Nieuwenhuizen heeft haar handtekening onder het plan gezet. Het sluit goed aan bij de wensen van omwonenden, verklaart...[meer...]

Categorie: Civiele werken

13.05.2019 

Bijzondere plantensoort gevonden op Schiermonnikoog

Leden van de vereniging voor veldbiologie Herbaricum Frisicum hebben zondag bij een zoektocht naar de moeraspaardenbloemen op Schiermonnikoog per toeval een unieke plantensoort ontdekt. Het gaat om de zogenoemde bonte...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap

07.05.2019 

Extra elektriciteitskabels in Waddenzee tussen Holwerd en Ameland

Netbeheerder Liander gaat tussen Ameland en Holwerd aan de slag met de aanleg van twee extra elektriciteitskabels. De kabels komen tussen het schakelstation in Holwerd en een nieuw te bouwen verdeelstation op Ameland, naast het...[meer...]

Categorie: Energie

30.04.2019 

Bedrijven oesterrapen Waddenzee bekend

Het dossier oesterrapen Waddenzee gaat met dit besluit naar een nieuwe fase. Nu de toekomstige deelnemers aan deze activiteit bekend zijn, kunnen zij gezamenlijk aan de slag met het raapplan.[meer...]

Categorie: Visserij

30.04.2019 

'Onderzoek naar afname wadvogels bij boorlocaties in Waddenzee'

Er moet een onderzoek komen naar het verband tussen de daling van het wadvogels en de gaswinning in de Waddenzee. Dat wil een adviescommissie van minister Wiebes van Economische Zaken.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap

24.04.2019 

Nieuw zand voor waterveiligheid Schiermonnikoog

De kustlijn van Schiermonnikoog schuift jaarlijks tussen strandpaal 4 en 5 ongeveer 30 m landwaarts.[meer...]

Categorie: Veiligheid

23.04.2019 

Duurzaam schip bezoekt Werelderfgoed Waddenzee

De catamaran Energy Observer, één van de eerste waterstofschepen ter wereld, vaart de hele wereld over en neemt vandaag tussen Vlieland en Terschelling de afslag naar het Werelderfgoed Waddenzee.[meer...]

Categorie: Energie

18.04.2019 

Texel ondertekent Green Deal Visserij voor een Schone Zee

OUDESCHILD – De heer E. Kooiman, wethouder Texel en de heer P. van der Vis bestuurslid CIV Texel tekenden woensdag 17 april de Green Deal Visserij voor een Schone Zee namens de gemeente Texel en de Vissershaven Oudeschild (CIV...[meer...]

Categorie: Milieu

16.04.2019 

Wetenschappelijk onderzoek naar oliebestrijding op zee

Dinsdag 16 en woensdag 17 april 2019 vindt op de Noordzee een tweedaags internationaal wetenschappelijk onderzoek naar oliebestrijding plaats.[meer...]

Categorie: Milieu

10.04.2019 

Kleirijperij maakt slib geschikt voor dijkversterking

Met de pilot Kleirijperij onderzoekt het programma Eems-Dollard 2050 innovatieve methoden om van slib op een rendabele manier klei te maken voor dijkversterking. Een innovatieve aanpak, want er is nog weinig bekend over de...[meer...]

Categorie: Milieu

05.04.2019 

Nederland en Niedersachsen gaan samen voor schone Eems-Dollard

De Groningse gedeputeerde Henk Staghouwer (namens alle partners van Eems-Dollard 2050) en minister Olaf Lies (Umweltministerie Niedersachsen) hebben zojuist, vrijdag 5 april 2019, het gezamenlijke streefbeeld voor een ecologische...[meer...]

Categorie: Internationaal

04.04.2019 

Waddengebied krijgt PR-opknapbeurt met 'Visit Wadden'

U en ik weten wel hoe mooi het Waddengebied is, maar dat geldt niet voor iedereen. Het promoten van de Wadden kan nog beter, al helemaal omdat de drie toeristische organisaties die zich hiermee bezighouden, dat niet met elkaar...[meer...]

Categorie: Recreatie

04.04.2019 

Bochtafsnijding vaargeul Holwerd-Ameland is klaar

De bochtafsnijding in de vaargeul tussen Holwerd en Ameland is klaar. Door het uitbaggeren van een vloedgeul is de verbinding naar verwachting enkele minuten sneller. Ook wordt een afname van het onderhoudsbaggerwerk verwacht.[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer

30.03.2019 

Financiële steun voor biodiversiteit Friese dorpen

Het Waddenfonds ondersteunt met bijna € 100.000,-- twee vernieuwende en kleinschalige projecten op het gebied van biodiversiteit in zes Friese dorpen. Het ene project moet de leefomstandigheden van vogels in de...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap

28.03.2019 

Olie Noordzee opgeruimd

Het ruimen van de olievlek op de Noordzee is voorspoedig verlopen. Rijkswaterstaat rondt vandaag (28 maart 2019) nog de opruimwerkzaamheden af.[meer...]

Categorie: Milieu

28.03.2019 

Olievlek ten westen van Texel

Ongeveer 18,5 kilometer ten westen van Texel is woensdag een olievlek ontdekt. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat het om een ,,relatief kleine hoeveelheid".[meer...]

Categorie: Milieu

26.03.2019 

Rottumeroog krijgt nieuwe vogelwachterspost

Op Rottumeroog wordt een nieuwe vogelwachtershut gebouwd. Het wordt een bouwwerk op palen.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

25.03.2019 

Plan van Aanpak verzilting Noord-Nederland klaar

Programma naar een Rijke Waddenzee heeft samen met het Zoet Zout Knooppunt een verkenning uitgevoerd naar de verziltingsproblematiek in het noordelijk kustgebied in opdracht van de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen...[meer...]

Categorie: Landbouw

20.03.2019 

Vogelakkers op Wadden voor bedreigde soorten

Speciale vogelakkers op de Waddeneilanden en in het noorden van Nederland kunnen mogelijk voorkomen dat zeer zeldzame soorten als de blauwe kiekendief en de velduil voorgoed uit Nederland verdwijnen.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap

12.03.2019 

Advies van Commissie m.e.r. over Programmatische Aanpak Grote Wateren

De Commissie m.e.r. heeft geadviseerd over de Programmatische Aanpak Grote Wateren. Het Rijk wil met deze aanpak de waterkwaliteit en natuurkwaliteit verbeteren.[meer...]

Categorie: Overheid

10.03.2019 

Twintig bigbags vol afval verzameld op de Rottums

De gezamenlijke opruimactie op de Rottums is afgerond. In totaal zijn er zo’n twintig bigbags vol afval opgeruimd. Naast tal van verschillende verpakkingsmaterialen zijn er ook veel plastic kaarsen en pompjes gevonden. Op diverse...[meer...]

Categorie: Milieu

04.03.2019 

Succesvolle pilot vismonitoringsfuik Zoutkamperlaag

In december 2017 heeft het Ministerie van LNV via het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) opdracht gegeven voor het uitvoeren van een pilotproject met monitoringsfuiken in de Zoutkamperlaag.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

01.03.2019 

Waddenfonds subsidieert voor €100.000,-- aan lokale projecten

Het Waddenfonds ondersteunt twee kleinschalige en vernieuwende projecten met bijna € 100.000,--. Het gaat om de realisatie van een dorpshuis in Warffum en om een initiatief voor de vervaardiging van duurzame interieurproducten in...[meer...]

Categorie: Overheid

01.03.2019 

Voorverkenning hoogwatervluchtplaatsen Waddengebied klaar

Het gaat nog steeds niet goed met verschillende vogelpopulaties die afhankelijk zijn van de Waddenzee. Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft opdracht gegeven voor een analyse naar kansen en knelpunten bij...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

28.02.2019 

Opruimactie op de Rottums voor start broedseizoen

Rijkswaterstaat houdt samen partners vanaf maandag 4 maart tot en met donderdag 7 maart 2019 een opruimactie op de Rottums in de Waddenzee. In dit beschermde en gesloten natuurgebied ligt nog steeds aangespoelde lading uit het...[meer...]

Categorie: Milieu

27.02.2019 

'Waddenzee proof' ponton voor vloeibaar afval

Met financiële steun van het Waddenfonds en de provincie Noord-Holland heeft Damen Shipyards Den Helder op Texel een Maritiem Milieu Ponton gebouwd.[meer...]

Categorie: Milieu

23.02.2019 

Duinen worden weer stuivend gemaakt op Terschelling

Op Terschelling wordt momenteel hard gewerkt om de duinen weer stuivend te krijgen. Deze ingreep is nodig, omdat er te veel stikstof in de lucht zit. Daardoor krijgen sommige planten de overhand. Het laten grazen van vee wordt...[meer...]

Categorie: Beheren

20.02.2019 

Sneller internet voor eilanden onderzocht

Er komt een onderzoek naar problemen met traag internet op Vlieland en Terschelling. Ondernemers op beide eilanden klagen al langer over slechte WiFi-verbindingen en willen dat de situatie snel verbetert.[meer...]

Categorie: Sociaal-economisch

18.02.2019 

Overeenstemming over maatregelen opruimen overboord geslagen lading MSC Zoe

Nu er is afgeschaald naar GRIP-0 hebben betrokken partijen in het Waddengebied opnieuw gezamenlijk maatregelen afgesproken voor het opruimen van de (nog niet) aangespoelde lading uit de overboord geslagen containers van het schip...[meer...]

Categorie: Milieu

13.02.2019 

Jaarverslag Programma Rijke Waddenzee 2018 beschikbaar

Het Programma naar een Rijke Waddenzee blikt terug op 2018 via het Jaarverslag. Hoogtepunten van het jaar zijn onder meer de resultaten rondom vismonitoring, het Dark Sky Waddengebied en alle werkzaamheden voor de Trilaterale...[meer...]

Categorie: Algemeen

08.02.2019 

Waddeneilanden tekenen voor emissievrij vervoer vanaf 2025

Op Schiermonnikoog is het vervolg gestart van de Elfwegentocht; een fossielvrije belevingsdag met duurzame auto's en advies over het gebruik ervan. Op zo'n dag kan je advies krijgen over duurzaam vervoer en ook auto's uitproberen.[meer...]

Categorie: Milieu, Klimaatverandering

Artikel ###SPAN_BEGIN###%s tot %s van ###SPAN_BEGIN###%s