Zuiniger op zoet water

"Zoet water moeten we langer zien vast te houden op Texel. Nu stroomt door bemaling een plas van miljoenen liters zomaar weg in de Noordzee. Ook stuwen moeten beter worden benut om zoet water sneller bij de percelen te brengen en bij overvloedige regenval het wateroverschot soepeler af te voeren. Of maak een nieuwe waterberging in de vorm van een meer of onder water te zetten van delen van polders. En het water dat na behandeling uit de rioolwaterzuivering wegstroomt, kan ook beter worden benut." Dat waren enkele conclusies na een dag workshop 'Klimaatverandering op Texel', afgelopen 14 oktober.

Zo'n vijftien Texelse boeren en tuinders waren door het Hoogheemraadschap en de Universiteit van Amsterdam uitgenodigd om deel te nemen aan een debat over het toekomstig waterbeheer op ons grootste Waddeneiland. Ze stoeiden de hele dag met thema's als temperatuur- en zeespiegelstijging, toenemende verzilting en zoetwatervoorziening. Vanzelfsprekend kwam ook het probleem van de toenemende wateroverlast in de herfst en winter aan de orde. Moderne interactieve 'touch-tables' ondersteunden het debat. Hiermee konden razendsnel allerlei digitale kaarten van Texel tevoorschijn worden getoverd. Die gaven bijvoorbeeld nauwkeurige informatie over grondwaterpeilen, verzilting en zoetwatervoorraden. Dijkgraaf Luc Kohsiek sprak van een 'bijzonder leerzame dag'. De specifieke gebiedskennis zal, zo verzekerde hij, een voorname rol spelen in de definitieve versie van de Deltavisie.

Bekijk het verslag van de wokshop op de site van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.