Zoutwinning onder Waddenzee stap dichterbij

Zoutwinning onder de Waddenzee is een stap dichterbij. Frisia Zout, het ministerie van EL&I en de Friese gemeenten zetten hier op in. Dit is in het bestuurlijk overleg besproken.

De Friese gemeenten, provincie en Wetterskip Fryslân zijn tegen nieuwe winning onder het vasteland. De gemeenten Franekeradeel en Harlingen willen dat zoutwinning in het gebied Barradeel na afloop van de huidige vergunning op 1 juli 2013 stopt.

Gedeputeerde Sjoerd Galema: "Ons coalitieakkoord is er duidelijk over, geen nieuwe zoutwinning onder het land meer. We vinden het maatschappelijk niet meer kunnen om nieuwe winning onder het land toe te staan." Het ministerie en Frisia onderzoeken de komende tijd of het mogelijk is hieraan te voldoen.