Zoutwinning onder wad kost vogels de kop

HARLINGEN - De bodemdaling die zal optreden wanneer er zout gewonnen wordt onder de Waddenzee, zal funeste gevolgen hebben voor wadvogels als kanoeten, andere steltlopers en bergeenden. Vooral bodemdaling ter hoogte van de Ballastplaat, een belangrijk foerageergebied, betekent de dood voor duizenden vogels.

Dat concluderen onderzoekers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), in hun rapport Het belang van de Ballastplaat voor wadvogels in de westelijke Waddenzee. Zij komen daarin tot een geheel andere conclusie dan de Milieu Effect Rapportage (MER) van ingenieursbureau Arcadis, waarin staat dat de winning van zout geen aantoonbaar effect heeft op beschermde wadvogels.
 
Volgens het NIOZ vallen echter cruciale wadplaten als de Ballastplaat minder lang of in het geheel niet meer droog en verandert daarbij bovendien de sedimentatiesamenstelling van het slib. Daardoor komt er een ander bodemleven en is er minder of kwalitatief minder goed voedsel beschikbaar voor vogels.
 
Door het wegvallen van beschikbaar wad alleen al is een afname van tweeduizend kanoeten - een beschermde vogelsoort - te verwachten. Omdat alle kanoeten in de westelijke Waddenzee echter op enig moment van het jaar gebruikmaken van de Ballastplaat, kan het verlies van delen van deze plaat uiteindelijk leiden tot de dood van meer dan tienduizend kanoeten, een kwart van de huidige populatie.
 
Natuurorganisaties als de Waddenvereniging en Natuurmonumenten zien in het rapport hun bange vermoedens bevestigd dat zoutwinning onder het wad blijvende schade zal veroorzaken aan de natuur. Zij overhandigen het rapport daarom vandaag aan PvdA-Tweede Kamerlid Jan Vos, voorafgaande aan het overleg van de Kamercommissie voor Economische Zaken. Die zal onder meer spreken over de mogelijke zoutwinning door Frisia.

Artikel op website Friesch Dagblad

Volledig rapport