Zodenhuis ingestort

Het zodenhuis in Firdgum is vrijdagnacht voor een deel ingestort. Het zodenhuis is een reconstructie van huizen zoals die in de 8e eeuw in Friesland gebouwd werden.

Het huis is vijf maanden geleden opgeleverd nadat er een jaar lang aan gebouwd was.

Het voorste deel van het huis is ingestort. Archeoloog en initiatiefnemer Daniël Postma heeft nog geen idee hoe dat kan. Mogelijk zijn te muren beginnen te schuiven, maar het is ook mogelijk dat het dak instortte en muur in de val meenam. Er werd de laatste tijd veel gestookt in het huis om het vocht uit de muren te verdrijven.

Vrijdagnacht was niemand in het huis aanwezig. Voorlopig is het huis, dat staat bij de Yeb Hettingaschool in Firdgum, niet meer toegankelijk voor publiek. Postma wil onderzoeken wat er is misgegaan. Hij schrijft op dit moment een boek over het zodenhuis.

Het huis werd gebouwd met de hulp van vrijwilligers. De zoden zijn uitgestoken op het Noarderleech bij Hallum. Archeoloog Daniël Postma heeft onder meer Schotland en IJsland bezocht om de traditionele bouw van zodenhuizen te bestuderen.

Initiatiefnemer Jan Vonk van het Yeb Hettingamuseum wil dat het zodenhuis opnieuw opgebouwd wordt. Vijf jaar geleden kwam hij met het plan voor de reconstructie. Voor volgend jaar waren er verschillende excursies gepland voor schoolklassen. Die gaan in eerste instantie niet door.

Friestalig artikel met foto op website Omrop Fryslân