Zilvermeeuw heeft het moeilijk

Het gaat slecht met de zilvermeeuwen op het Wad. Mogelijk heeft dit te maken met het stilleggen van de garnalenvisserij. Alleen al op Schiermonnikoog is het aantal broedparen met de helft afgenomen, zegt Otto Overdijk van Natuurmonumenten.

Ook met andere meeuwensoorten gaat het niet goed. Waarschijlijk komt dit door een tekort aan voedsel. Omdat de garnalenvloot lang stil heeft gelegen is er een tijd lang geen bijvangst overboord gezet. Juist die bijvangst is een belangrijke voedselbron. Zilvermeeuwen eten nu meer dan in andere jaren jonge vogels van andere soorten.