'Zet Waddenfonds in voor garnalensector'

Natuurmonumenten vraagt de overheid om Waddenfondsgeld in te zetten voor de noodzakelijke verduurzaming van de garnalenvisserij in de Waddenzee. Dat deed de vereniging maandag via een ingezonden brief in De Volkskrant.

Volgens regiodirecteur Wilfred Alblas is er sprake van een 'historische kans, die recht doet aan de natuur van de Waddenzee en tegelijkertijd de regionale economie een impuls geeft'. Natuurmonumenten doet het voorstel samen met de Waddenvereniging, de Nederlandse Vissersbond en VisNed. De totale hoeveelheid vis in de Waddenzee neemt de laatste tientallen jaren af. Hoewel de meningen verdeeld zijn over de oorzaken daarvan, is men het erover eens dat het beter moet. Daarom werken waterschappen aan nieuwe vispassages, werken havens mee aan herstel van de troebele Eems, proberen natuurorganisaties mosselbanken te herstellen en werken vissers aan nieuwe technieken.

Natuurorganisaties en visserijsector vinden dat er een kans ligt om een grote stap te maken in de verduurzaming van de garnalenvisserij. Als er goede afspraken zijn gemaakt met de garnalenvisserij zijn de grootste conflicten over visserij versus natuur in het Waddengebied voorbij. 'We kunnen dan samen werk maken van een zeenatuurgebied met winstgevende visserij, die de regionale economie ten goede komt,' vertelt Alblas. 'We merken dat vissers hier in mee willen gaan, maar dat overheden niet willen meebetalen aan vermindering van visserijdruk. Met geld uit het Waddenfonds kan de overheid twee vliegen in een klap slaan.' Hij kan zich niet voorstellen dat men deze kans laat lopen. 'Het Waddenfonds is juist bedoeld voor verbetering van regionale economie en ecologie.'

Artikel op website Texelse Courant