Zeldzame zandhagedis profiteert van duinherstel Terschelling

Op het Arjensduin op Terschelling zagen wandelaars de eerste zandhagedissen van dit voorjaar. Extra bijzonder is dat Staatsbosbeheer in 2009 het bos kapte dat op dit duin groeide om het duinlandschap in oude staat terug te brengen als onderdeel van het LIFE duinen herstelproject. Dat op deze plek nu zandhagedissen zijn gevonden is een teken dat het nieuwe beheer zijn vruchten afwerpt.

Zandhagedissen zijn al bekend van enkele plekken op het eiland maar is landelijk een kwetsbare soort. Door oprukkende vergrassing raken de duin- en heidevelden te dicht begroeid waardoor het leefgebied van de hagedissen verdwijnt. Open zand om eieren af te zetten en gevarieerde heide als schuilplaats zijn erg belangrijk voor zandhagedissen. Door de kap van het bos is het bestaande leefgebied van de soort met ruim 10 hectare uitgebreid, een oppervlakte gelijk aan 20 voetbalvelden. De inzet van geiten heeft er de laatste jaren voor gezorgd dat jonge bomen en struiken geen kans meer kregen en dat er stukjes met kaal zand zijn ontstaan. Tegelijk groeit op steeds meer plaatsen in het gebied heide.

De zandhagedis is één van de twee hagedissensoorten die op Terschelling voorkomen. De andere soort is de wat algemenere levendbarende hagedis. De grootste kans om zelf hagedissen te zien maakt men bij warm en zonnig weer.