Zeevenkel rukt op

Het is een topjaar voor zeevenkel. In de havens van Oudeschild en Den Helder, langs de Afsluitdijk en op veel andere plaatsen langs de Waddenzee tot Ameland toe, groeit het nu volop.

Deze plant van rotskusten en dijkvoeten heeft van het warme weer geprofiteerd. Zolang er geen strenge winter komt, kun je deze mooie planten verwachten als je langs de dijk loopt.

Zeevenkel komt langs de kusten van Frankrijk en zuidelijk Engeland veel voor. In Nederland is hij al vanaf 1900 bekend, vooral in Zeeland. In het waddengebied dook hij af en toe op, maar verdween steeds weer na koude winters of dijkwerkzaamheden. Door aanvoer van zaden uit het zuidwesten kwam de plant steeds weer terug. Dit jaar doet zeevenkel het erg goed, er zijn alleen al in de haven van Oudeschild honderden planten geteld. De laatste tientallen jaren is zeevenkel langzaam algemener geworden in het waddengebied. De zaden worden door het zeewater verspreid. Zo kunnen over een paar jaar misschien op nog veel meer plaatsen zeevenkelplanten opduiken.