Zeegat naar Lauwersoog enorm in beweging

LAUWERSOOG – Het bevalt Urker kotters uitstekend op Lauwersoog, maar er is één groot probleem: het zeegat is in beweging en wordt ondieper.

Puntje hoogwater deed de UK 64 vorige week flinke zetten op het droogste stuk in het zeegat. Als dat zo blijft kan de grote Urker kotter ‘jammer genoeg’ niet meer naar Lauwersoog komen.

De vishandel op Lauwersoog trekt aan de bel bij het havenbedrijf. ,,Dit gaat niet goed met het steeds ondieper wordende Westgat. Zeker met het net najaar en stormen in het vooruitzicht’’, waarschuwt visafslagcommissaris Koos Merema het havenbedrijf en de gemeenten.

Havendirecteur Harm Post heeft gelijk contact gehad met Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat heeft aangegeven niets te doen, omdat de ondergrond enorm in beweging is. Wel wordt er gepeild en indien nodig de betonning aangepast. Post wil de vinger aan de pols houden.

Merema vraagt of Rijkswaterstaat één en ander ook zou willen inbrengen in de discussies over bodemberoering door visserij in het kader van bescherming van Natura 2000-gebieden.

Deze week hebben ook garnalenvissers aan de bel getrokken over weinig water onder de kiel. De ZK 87 stootte met half tij aan de grond.