Zeedijk op Ameland wordt versterkt en opgehoogd

Wetterskip Fryslân en Rijkswaterstaat beginnen in de zomer met de verbetering van de Waddenzeedijk Ameland.

Het waterschap pakt de dijk aan, Rijkswaterstaat de veerdam. De dijk wordt over een lengte van bijna 17 kilometer versterkt en 35 centimeter opgehoogd. Ameland is daarmee de komende tientallen jaren beschermd tegen hoog water.

Het werk, waarvan de voorbereidingen al zijn begonnen, gaat bijna een jaar duren. Het project is onderdeel van het landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma Dinsdag is er een informatiebijeenkomst op het eiland.