Wrak onderzocht op Vlielands wad

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft afgelopen week onderzoek verricht aan een wrak op het wad onder Vlieland.

De Rijksdienst werd getipt door een amateur-archeoloog, die meldde dat hij resten van een schip uit lang vervlogen tijden had ontdekt. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed stuurde direct een aantal medewerkers naar Vlieland. Deze hebben houtmonsters genomen van het wrak om precies te bepalen wanneer de bomen, waarvan het hout afkomstig was, werden gekapt. Op basis van de jaarringen kan vervolgens een schatting gemaakt worden in welke tijd het vaartuig gebouwd is. Vermoedelijk gaat het om een lokaal visserscheepje van zo’n tien meter lang. Het beschikt over een bun, een houten kist met luchtgaten, waarin vis levend werd bewaard om de vangst zo vers mogelijk aan land te krijgen. In de Waddenzee en op de eilanden zijn heel wat wrakken te vinden, van koopvaardijschepen tot vissersschuitjes.