Wortels zeegras beschermen tegen kusterosie

“Zeegras heeft een hele belangrijke functie bij het tegengaan van kusterosie door golven, ook als dit zeegras intensief begraasd wordt,” concluderen Marjolijn Christianen en Jim van Belzen in het tijdschrift PLOS ONE van 28 mei.

Het blijkt dat de ondergrondse wortels van het kort gegraasde zeegras ook kunnen zorgen voor een belangrijke afname van de kusterosie, in tegenstelling tot wat men tot nu toe dacht. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de rol die zeegrasvelden hebben, bij toenemende golven als gevolg van klimaatverandering.

Over de hele wereld komt in ondiepe kustgebieden veel zeegras voor. Dit zeegras is niet alleen belangrijk als kraamkamer en schuilplaats voor duizenden diersoorten, het is ook heel belangrijk bij het tegengaan van kusterosie.
Tot nu toe werd gedacht dat de kust voornamelijk werd beschermd door de bovengrondse zeegrasstengels en –bladeren. Als maat voor de verwachte remming van de kusterosie door golven werd daarom de bovengrondse hoeveelheid zeegras bepaald. Het onderzoek van Christianen en Van Belzen toont nu aan dat ook in gebieden waar het zeegras intensief begraasd wordt - en er dus praktisch geen weelderige begroeiing van stengels en bladeren aanwezig is - de erosie nog steeds met 70% gereduceerd kan worden.

Het volledige onderzoek is hier te lezen