Workshop strategie duurzaam toerisme Werelderfgoed Waddenzee

Maandag 13 februari 2012 is in Leeuwarden door zo’n 55 Waddenzee liefhebbers van verschillende organisaties binnen de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen gesproken over een strategie voor duurzaam toerisme voor Werelderfgoed Waddenzee. Doel van de bijeenkomst was de aanwezigen te informeren over de strategie maar vooral ook de visies en wensen van in het Waddengebied actieve organisaties en ondernemers in kaart te brengen.

Toen de Waddenzee werd toegevoegd aan de lijst van werelderfgoederen adviseerde het werelderfgoedcomité van UNESCO de beide landen dringend een ‘strategie voor duurzaam toerisme’ voor het gebied te ontwikkelen. In 2010 is op de regeringsconferentie van Sylt afgesproken dat inderdaad te gaan doen, maar dan wel voor de hele Waddenzee, inclusief het Deense deel dat nu nog geen werelderfgoedstatus heeft. Inmiddels is een taakgroep met leden uit de drie landen bezig met een concept. In de taakgroep zitten vertegenwoordigers van de overheden, maar ook mensen uit de toeristische sector en uit de natuurbeschermingsorganisaties.

Artikel op website Wadden Sea World Heritage