Windclusters bij kust wad

HARLINGEN - De provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland moeten nieuwe windmolenparken langs de Waddenzee zo veel mogelijk clusteren. Als dat gebeurt, dan is het mogelijk dat één of meerdere windparken worden geplaatst langs de Waddenzee. Dat zegt de Waddenvereniging.

Het afgelopen jaar hield de belangenvereniging een ledenraadpleging over windenergie. Daar kwam uit naar voren dat de leden voorstander zijn van duurzame energie, maar tegelijkertijd vinden dat het landschap langs de zee zo open mogelijk moet blijven. Clustering in één of enkele opstellingen langs de Waddenzee heeft dan de voorkeur, zo schrijft de vereniging, mits de opstelling goed is afgestemd tussen de drie provincies. ,,Aangezien de Waddenzee één Natura 2000- en werelderfgoedgebied is, vloeit daar alleen al de noodzaak uit voort de windenergieplannen van de drie provincies integraal af te wegen. Op dit moment is dat niet het geval."

De vereniging keert zich wel tegen het grootste deel van de plannen die zijn ingediend bij Fryslân foar de Wyn. ,,Tot onze spijt moeten we constateren dat de bij Fryslân foar de Wyn ingediende plannen sterk op de Waddenkust zijn gericht. De landschappelijke belasting van de Waddenkust, vergeleken met eerdere plannen, dreigt eerder groter dan lager te zijn."

De provincie zou daarom volgens de vereniging vrijwaringsgebieden moeten benoemen, stukken grond langs de Waddenzee waar in ieder geval géén windturbines gaan komen.

Artikel op website Friesch Dagblad