Wetterskip en vissers zetten schieraal over waddendijk

Wetterskip Fryslân en de beroepsvissers gaan de komende maanden in Fryslân de schieraal bij niet-visvriendelijke gemalen langs de Friese kust vangen en overzetten, onder andere bij Roptazijl en Dokkumer Nieuwe Zijlen. Volgens berekeningen overleeft minstens de helft van de vissen de doorgang door deze gemalen niet.

Met het overzetten van schieraal kan de vis ongeschonden hun lange tocht naar de Sargassozee voortzetten. De paairijpe schieraal trekt de komende periode via het IJsselmeer, de Waddenzee of Noordzee weg naar de Sargassozee bij Mexico. Grote gemalen als bij Zwarte Haan, Roptazijlen Dokkumer Nieuwe Zijlen vormen -nu nog- een probleem voor de schieraaltrek. De vissers kunnen deze schieraal een handje helpen door er zoveel mogelijk direct over te zetten naar de Waddenzee. Het project Paling over de Dijk eindigt op 1 december 2014, omdat rond die tijd de trek van de schieraal ook stopt.

Extra werk
Voor de beroepsvissers die meedoen aan het project Paling over de Dijk betekent het vangen en overzetten extra werk. Zij moeten gemiddeld twee keer per week netten plaatsen en legen. Daarnaast moet de gevangen schieraal worden vervoerd en overgezet naar de Waddenzee. Dat kost behalve tijd veel reiskilometers. De kosten van het PODD-project in Fryslân worden verdeeld onder de betreffende beroepsvissers, DUPAN (stichting van de landelijke palingvissers) en Wetterskip Fryslân. Het waterschap betaalt 6160 euro aan het project.