Werkweg Balgzanddijk voorlopig nog geen fietspad

DEN HELDER - De gemeenten Hollands Kroon en Den Helder en Landschap Noord-Holland willen graag voor eens en voor altijd een einde maken aan de discussie over openstelling van de werkweg langs het Balgzandkanaal voor fietsers. Woensdagmiddag werd een rapport gepresenteerd over de mogelijke ecologische gevolgen daarvan.

De Waddenacademie, in 2008 vanuit het Waddenfonds opgericht kenniscentrum voor alles wat met de Waddenzee te maken heeft, liet op verzoek van Landschap Noord-Holland het bureau Altenburg & Wymenga onderzoek doen.

Verstoring
Daaruit is naar voren gekomen, dat de verstoring van het vogelleven binnen de dijk, waar het fietspad ligt, beperkt zal zijn. Maar als de mensen vanaf het weggetje de dijk oplopen om over het Balgzand uit te kijken, kan aanzienlijke verstoring het gevolg zijn. De fietsende pendelaars tussen Wieringen en het Marineterrein zullen dat niet doen. Toeristen, daarentegen, zullen de neiging daartoe niet kunnen onderdrukken, zo is de ervaring.

Volledig artikel met foto op website Dichtbij.nl

Rapport op de website van de Waddenacademie