Werkconferentie Atlantikwall op 20 maart 2014 in Den Helder

Een tastbaar overblijfsel van de Tweede Wereldoorlog. Erfgoed dat de kusten van regio's en landen verbindt. Een omstreden 5000 kilometer lange barricade met een verhaal dat voor latere generaties behouden moet blijven. En vooral; een monument met cultuurhistorische, militaire, landschappelijke, toeristische en dus economische waarde.

Zeven organisaties uit Noord-Holland, Friesland en Groningen namen het initiatief om de Atlantikwall in het Nederlandse Waddengebied in ere te herstellen, onderling te verbinden en deels (beter) zichtbaar en toegankelijk te maken. De eerste stappen zijn gezet op de Friese Waddeneilanden. Nu is het tijd voor fase II dat het complete waddengebied bestrijkt.

Artikel op website Noord Topics