Werelderfgoed Waddenzee compleet: Deense Waddenzee nu op Werelderfgoed-lijst

Vandaag heeft het UNESCO Werelderfgoed Comité besloten om het Werelderfgoed Waddenzee uit te breiden met het Deense gedeelte van de Waddenzee en een extra Duits offshore-gebied.

De hele Waddenzee is nu één Werelderfgoed-gebied, met een goede bescherming zodat ook toekomstige generaties nog van dit gebied kunnen blijven genieten.

Staatssecretaris Dijksma:’ Ik ben blij dat nu ook het Deense deel van de Waddenzee op de lijst van Werelderfgoed staat. Dit geeft een stimulans samen verder op te trekken en te zorgen dat de komende generaties ook kunnen genieten van dit prachtige gebied.’

"Dit is het grootste succes van de drie landen in hun gezamenlijke inspanningen sinds de oprichting van de trilaterale samenwerking in 1978 om dit unieke gebied te beschermen", aldus Jens Enemark, secretaris van het Gemeenschappelijke Waddenzee Secretariaat in Wilhelmshaven (Duitsland), tijdens zijn dankwoord op de bijeenkomst van het comité in Doha, Qatar. " ‘Ons werelderfgoed’ is nu compleet. We zullen dit als aanleiding gebruiken om onze samenwerking te versterken en de Uitzonderlijke Universele Waarde van het gebied te onderhouden en te verbeteren" vulde hij aan.

In juni 2014 wordt in Nederland en Duitsland het eerste lustrum van de inschrijving van de Nederlands-Duitse Waddenzee op de Werelderfgoed-lijst gevierd. Dit is een uitgelezen moment om ook stil te staan bij de uitbreiding met de nieuwe gebieden. Er werden en worden diverse evenementen georganiseerd waaruit blijkt dat vele bewoners en belangenorganisaties trots en betrokken zijn. Voorbeelden zijn o.a. de aandacht die hieraan gegeven is tijdens het nationale Werelderfgoed-weekend in Nederland, gratis wad excursies in Nedersaksen en een centraal verjaardagsfeestje in Sleeswijk-Holstein op 29 juni. Een overzicht van alle activiteiten is te vinden op www.waddenzee-werelderfgoed.nl.

De inschrijving van de Deense Waddenzee vond plaats als antwoord op het verzoek van het Werelderfgoed Comité in 2009 toen de Nederlands-Duitse Waddenzee werd opgenomen op de lijst. Het Werelderfgoed Waddenzee beslaat nu een oppervlakte van ongeveer 11.500 km² en vormt 's werelds grootste aaneengesloten systeem van wad- en zandplaten en eilanden. Het is een onmisbaar foerageergebied voor miljoenen trekvogels die jaarlijks in de lente en de herfst hier een tussenstop maken op hun weg van en naar de broedgebieden in het noordpoolgebied en de overwinteringsgebieden in West-Afrika. Het Werelderfgoed Waddenzee staat hiermee op gelijke voet met andere ‘iconen’ op de lijst, zoals het Great Barrier Reef in Australië, de Grand Canyon in de VS en de Serengeti in Tanzania. Daarnaast is het een van de slechts drie grensoverschrijdende natuurlijke Werelderfgoederen, dat zich over drie landen uitstrekt.

Nu ook de Deense Waddenzee erbij hoort zullen de activiteiten rond het Werelderfgoed Waddenzee een boost krijgen. Voortaan wordt over de Waddenzee als over één Werelderfgoed gecommuniceerd waarvoor de drie landen een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen.  "Sinds de inschrijving van de Nederlands-Duitse Waddenzee in 2009, dragen veel mensen in de regio de status van werelderfgoed een warm hart toe" benadrukte Jens Enemark in zijn speech. "Ze zijn er trots op onderdeel van deze unieke, voor de hele wereld belangrijke inspanning te zijn. Ze dragen bij aan de bescherming, omdat ze erkennen dat alleen als zij bijdragen aan het behoud van dit natuurwonder en het bewustzijn hierover verhogen, het een geloofwaardige missie zal zijn. Alleen dan zullen zij en toekomstige generaties profiteren van de schoonheid en de rijkdom van het gebied", aldus Enemark.

"De Waddenzee is een magische plek. Een plek waar hemel en aarde het toneel delen. Een plek vol ervaringen en verhalen. Wees welkom en help ons dit natuurwonder te beschermen". Zo eindigde hij zijn toespraak aan het comité, waarin 21 leden zitting hebben, die alle landen van de wereld vertegenwoordigen.