Werelderfgoed Waddenzee; beleef het!

Dat is het motto waaronder bewoners en bezoekers op 16 en 17 juni tijdens het nationale Werelderfgoedweekend worden uitgenodigd om de unieke natuur van de Waddenzee, met zijn internationale betekenis, “live” te ervaren. Op diverse plaatsen langs de vastewalkust en op de eilanden worden hiervoor door beheerorganisaties, bezoekerscentra en wedlooporganisaties excursies en tochten op en langs het Wad georganiseerd. In een 4-tal havens houden de inspectieschepen van het rijk “open huis” . Op een paar plekken vertellen experts over de betekenis van dit Werelderfgoed voor vogels op internationaal niveau.

Nadere informatie over excursies en activiteiten tijdens het Werelderfgoedweekend in de Wadden is te vinden op www.waddenzeewerelderfgoed.nl en op deze website.

De Waddenzee langs de noordelijke kust van Nederland en Duitsland is een ongeëvenaard dynamisch landschap. Nergens ter wereld kom je zo'n uitgestrekt en gevarieerd gebied tegen, ontstaan onder invloed van eb en vloed en waar de veranderingen dagelijks merkbaar zijn. Deze variatie aan landschappen maakt de Waddenzee tot een uniek leefgebied, waarvan vele bezoekers het hele jaar door kunnen genieten. Meer dan 10.000 vaak zeldzame plant- en diersoorten vinden hier hun thuis.

Vanwege die unieke waarden is de Waddenzee in 2009 ingeschreven op de lijst van het Werelderfgoed van Unesco,  de organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Communicatie. Daarmee staat de Waddenzee op hetzelfde niveau als andere wereldberoemde wonderen van de natuur zoals de Grand Canyon in de USA en het Great Barrier Reef in Australië, die ook op de Werelderfgoedlijst staan. Het werelderfgoed Waddenzee strekt zich uit over het Nederlandse en het Duitse deel van de Waddenzee, een gebied van bijna 10.000 km² langs de kust met een lengte van zo’n 400 km. Het streven is ook het Deense deel van de Waddenzee bij het Werelderfgoed te voegen.

Het thema van dit Werelderfgoedweekend is ‘internationale samenwerking’. Aanleiding is de viering van 40 jaar Werelderfgoedconventie die hierop gebaseerd is. De Waddenzee is bijvoorbeeld van grote internationale betekenis als rust- en voedergebied voor miljoenen vogels. Elk jaar lassen zo’n 10 tot 12 miljoen vogels een korte of langere rustpauze in het Waddenzeegebied in. Zij zijn op doorreis van hun broedgebieden in Siberië, Scandinavië of Canada naar hun overwinteringgebieden in West-Europa en Afrika, of zijn op hun weg terug. Alleen hier, in het Waddenzeegebied, vinden zij voldoende voedsel om hun reis van duizenden kilometers te kunnen maken. Daarom zijn er contacten met bijvoorbeeld Rusland en landen in Afrika over onderzoek,  beheer en  voorlichting.

De Waddenzee is al langer dan één generatie beschermd gebied. In het Duitse deel van de Waddenzee zijn Nationale Parken ingericht. Het Nederlandse deel is aangewezen als Natura 2000 - gebied. Met de aanwijzing als Werelderfgoed is de status van deze beschermde gebieden niet gewijzigd. Nieuwe regels zijn er niet bij gekomen. Dat deze beschermde gebieden in Nederland, Nedersaksen, Hamburg en Schleeswijk-Holstein als werelderfgoed zijn aangewezen, is te danken aan de ondersteuning van de plaatselijke bevolking, van talrijke organisaties en van de verantwoordelijke instanties in het gebied.