Weinig zorgen bij Friezen over gaswinning

EE - De inwoners van Noordoost-Fryslân maken zich niet veel zorgen over de gevolgen van de gaswinning.

Dat geldt alhans voor de bezoekers van de open dag van de NAM, zaterdag in Ee. Na afloop van het goed bezochte charmeoffensief maakte eigenlijk niemand zich druk over aardbevingen of bodemdaling.
 
,,Ik bin der hielendal net bang foar”, vertelt Astrid Holman uit Wetsens. Ze stapt net uit de bus die haar langs de boorlocaties in Ee, Moddergat, Anjum en Engwierum heeft gereden. ,,De gasbel yn Slochteren is folle grutter as hjir. En boppedat binne dêr breklinen en hjir net. It is net te ferlykjen. Se meie der fan my moai mei trochgean.”
 
De ruim vijfhonderd bezoekers kregen zaterdag precies uitgelegd hoe het winnen van aardgas in z’n werk gaat: van het boren in de grond tot het oppompen, koelen, zuiveren en verder transporteren. Op de grootste locatie, in Anjum, liet de NAM zien wat daar gebeurt met het gas dat vanuit Lauwersoog, Moddergat en Anjum zelf wordt aangevoerd. ,,We halen er water en het zogenoemde aardgascondensaat uit”, vertelt Ruurd Bosma van de NAM. ,,Ook wordt het gas op de juiste druk gebracht en naar Grijpskerk getransporteerd.”

Artikel op website Friesch Dagblad