Website Investeringskader Waddengebied online

Het Waddengebied van Fryslân, Groningen en Noord-Holland is een uniek ecosysteem van internationale betekenis. Het Waddenfonds stelt middelen beschikbaar om te investeren in de ecologische waarden en een duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied.

Voor de komende tien jaar vormt het ‘Investeringskader Waddengebied 2017-2026’ hiervoor het raamwerk. In deze periode is voor majeure opgaven circa 200 miljoen euro beschikbaar.

 

De drie waddenprovincies willen ondernemers, organisaties en overheden de komende raadplegen hoe het Investeringskader vorm moet krijgen. Kijk voor meer informatie op de projectwebsite www.ikwaddengebied.nl