Watersporters gevraagd voor monitoring op het Wad

In het Convenant Vaarrecreatie Waddenzee zijn afspraken gemaakt tussen Overheid, natuurorganisaties en de watersportorganisaties. Na een aantal moeilijke jaren heeft Staatsbosbeheer in 2011 de coördinatie van de monitoring op zich genomen. Vorig jaar is de nieuwe start gemaakt, tot grote tevredenheid van het Watersportverbond. We hebben dan ook van harte voor 2012 onze medewerking toegezegd. Daarom roepen wij watersporters, die regelmatig varen op het Wad, dan ook op om deze zomer mee te werken aan de monitoring op het Wad.

Waarom waarnemen?
De laatste jaren is een aantal gebieden afgesloten of beperkt toegankelijk geworden. De verzamelde gegevens van de monitoring worden gebruikt voor het ontwikkelen van beleid voor het Waddengebied. Het vinden van een goede balans tussen natuur en medegebruikers van het Wad en niet meer afsluitingen van gebieden dan nodig is hierbij het uitgangspunt.

Wat kunt u monitoren?
De bedoeling is het registreren van aantallen vogels, zeehonden, schepen (drooggevallen, voor anker liggend of varend), wadlopers en verstoringen. Als hulpmiddel worden u tellijsten beschikbaar gesteld, naar keuze op papier of digitaal.

Waar en wanneer te monitoren?
Overal op het Wad kunnen we gaan waarnemen, maar er zijn ook een aantal voorkeursgebieden. U kunt zelf bepalen wanneer u wilt monitoren gedurende het vaarseizoen tot ongeveer eind oktober.

Geïnteresseerd?
Dit voorjaar wordt een bijeenkomst in Harlingen en/of Lauwersoog georganiseerd, alwaar u nadere informatie krijgt en vragen kunt stellen. U kunt zich opgeven per e-mail bij louise.polet@watersportverbond.nl. Wij hopen van harte dat een groot aantal watersporters zich zal aanmelden.