Waterschappen inspecteren uit voorzorg na aardbeving

De aardbeving in Leermens van afgelopen nacht had een dusdanige kracht dat de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze & Aa’s met het oog op de veiligheid van de inwoners het belangrijk vinden om extra inspecties uit te voeren.

De waterschappen controleren donderdag 13 februari uit voorzorg met name kades en coupures in de nabije omgeving van het epicentrum.
 
In samenspraak met de veiligheidsregio Groningen hebben de waterschappen afspraken gemaakt hoe ze snel en adequaat kunnen anticiperen op aardbevingen. De inspecties richten zich hoofdzakelijk op waterinfrastructuur, kades en coupures. In dit specifieke geval worden de Eemskanaalkade, de infrastructuur in de gemeente Loppersum en de coupures in Delfzijl nader geïnspecteerd.