Waterschap roept rijk op bij te dragen aan bouw Lauwersmeergemaal

De rijksoverheid moet meebetalen aan de bouw van een gemaal bij het Lauwersmeer. Deze oproep deed bestuurder Aaltje Rispens van Wetterskip Fryslân donderdag bij de heropening van het Hooglandgemaal in Stavoren door staatssecretaris Atsma.

Aaltje Rispens: "Wij kunnen dit niet alleen. Destijds heeft het Rijk bij de bouw van het Hooglandgemaal 40% bijgedragen. Dat is een teken dat dergelijke grote projecten landelijke steun nodig hebben om van een gemaal meer te kunnen maken dan alleen een pomp!" Daarom werken de noordelijke waterschappen Wetterskip Fryslân en Noorderzijlvest samen aan plannen voor de bouw van het tweede grootste gemaal van Nederland.

"Het Hooglandgemaal is het grootste gemaal in Fryslân, maar kan niet in zijn eentje zorgen voor droge voeten in ons beheergebied. Tweederde van de waterafvoer gaat nog als vrije afstroming, via de spuisluizen op Lauwersoog, naar de Waddenzee. Als gevolg van zeespiegelstijging is daar een gemaal onontkoombaar," aldus waterschapsbestuurder Aaltje Rispens.

Hooglandgemaal
Op donderdag 26 mei heeft de heer J. Atsma, staatssecretaris van infrastructuur en milieu het startsein gegeven voor de ingebruikname van het J.L. Hooglandgemaal in Stavoren. Onder toeziend oog van de heer H. Apotheker, burgemeester gemeente Súdwest Fryslân, mevrouw A.A. Rispens, lid dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân en de heer P.A.E. van Erkelens, dijkgraaf Wetterskip Fryslân werd het gemaal vol automatisch met een druk op de knop in werking gesteld. "Het grootste nationale belang is onze waterveiligheid. Indirect levert dit gemaal hieraan een belangrijke bijdrage", aldus Atsma. Eén van de grootsteboezemgemalen in Fryslân is 'Klaar voor de toekomst'.