Waterdistrict Waddenzee verhuist naar Leeuwarden

Rijkswaterstaat Waterdistrict Waddenzee verhuist van Buitenpost naar Leeuwarden. Vanaf maandag 7 november gaan circa 45 medewerkers aan de slag in het hoofdkantoor van Rijkswaterstaat Noord-Nederland.

Het secretariaat Samenwerking Inspectie Waddenzee (SIW) en de Regionale Service Unit Noordzee verhuizen mee.

De overige medewerkers van het waterdistrict – ongeveer 35 – werken op de meet- en patrouilleschepen, de Waddeneilanden of in Delfzijl en Harlingen.

De verhuizing past in het landelijke beleid waarin wordt gestreefd naar een kleinere en slagvaardigere overheid. Het Rijk gaat zijn kantoren concentreren in twaalf verschillende Nederlandse steden, waaronder Leeuwarden. In 2020 moet het merendeel van de Rijkskantoren zich bevinden in deze concentratiesteden.

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu beheert en ontwikkelt Rijkswaterstaat, Waterdistrict Waddenzee het nationale netwerk van vaarwegen en het watersysteem in de Waddenzee en Eems-Dollard.

De belangrijkste uitvoeringstaken van het Waterdistrict Waddenzee zijn:

- Vlot en veilige scheepvaartverkeer en nautische handhaving voor de Waddenzee en Eems-Dollardgebied;
- Beheer en Onderhoud van de aanwezige infrastructuur zoals de vaarwegen, aanleginrichtingen, kwelders, duinen, stranden en waterkeringen;
- Voordeurfunctie voor de Waterwet en het bewaken van de waterkwaliteit
- Calamiteitenzorg Waddenzee en Eems-Dollardgebied;
Informatievoorziening, zoals metingen (morfologisch onderzoek).