Water Industriehaven Harlingen is schoon

Onderzoek van Rijkswaterstaat toont geen afwijkende waarden in waterkwaliteit

Rijkswaterstaat heeft de waterkwaliteit van de (Industrie)haven van Harlingen onderzocht en geen afwijkende waarden aangetroffen. Het onderzoek vond plaats naar aanleiding van de bevindingen van ToxicoWatch eind oktober 2014. Daaruit bleek dat het water van de haven van Harlingen ernstig verontreinigd zou zijn door oestrogene stoffen.

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit in de haven en heeft daarom in november 2014 op vijf locaties watermonsters genomen. Bij de Nieuwe Industriehaven, de dokken/scheepsliften, het Van Harinxmakanaal (nog voor de sluizen), de Tjerk Hiddessluizen en de ingang van de havenmond. De monsters zijn onderzocht door BDS Laboratories, hetzelfde laboratorium als die van ToxicoWatch. De conclusie van het onderzoek is dat het water van de Harlinger (Industrie)haven schoon is. Het water voldoet aan de normen die in Nederland gesteld worden aan de waterkwaliteit.