Waddenzee.nl vernieuwd en afgeslankt verder

De populaire website www.waddenzee.nl blijft bestaan ondanks bezuinigingen bij de waddenoverheden, de opdrachtgevers van de website. De website gaat vernieuwd en afgeslankt verder.

Een aantal rubrieken, zoals het interactief cijfermateriaal, de Waddenbarometer en de geografische kaarten op de Watlas is niet meer beschikbaar. Getracht wordt om deze onderdelen elders onder te brengen zodat ze voor de bezoeker benaderbaar blijven. De website krijgt een compleet nieuwe vormgeving, die past bij de nieuwe opzet. Ingezet wordt op gebruik van veel beeldmateriaal en een heldere navigatiestructuur.
 
De dagelijkse nieuwsvoorziening over het Waddengebied blijft bestaan, evenals de uitgebreide dossiers over tal van (deel)onderwerpen. Ook de speciale webpagina's over Natura 2000, over de bodemdaling op Ameland en een aparte website voor het Waddenfonds blijven bestaan. Overheden en andere organisaties kunnen waddenzee.nl op projectbasis blijven gebruiken voor communicatie over andere Waddenprojecten.
 
Organisatorisch valt de projectgroep InterWad vanaf volgend jaar onder het Regie College Waddengebied. ICTU, de organisatie die van en voor overheden ICT-projecten realiseert, draagt het project over aan de provincie Fryslân. Commissaris der Koningin John Jorritsma is voorzitter van het College. Momenteel trekt de al 15 jaar bestaande website zo'n 1,5 miljoen bezoekers per jaar.