Waddenzeehavendebat: Drie jaar samenwerking leidt tot resultaat

De samenwerking tussen Waddenzeehavens wordt onder leiding van voormalig minister Tineke Netelenbos concreet gemaakt tijdens het Waddenzeehavendebat. De waddenhavens werken sinds drie jaar samen aan een gezamenlijk programma: elke haven richt zich op een eigen markt en gezamenlijk zetten de Waddenzeehavens zich in als Unescohavens (gerelateerd aan de Unesco werelderfgoedstatus van de Waddenzee).

Dit laatste houdt in dat de havens de unieke eigenschappen van de Waddenzee omarmen en haven- en natuurontwikkeling hand in hand laten gaan. De beschikbaarheid van het Waddenfonds is een extra stimulans voor deze unieke samenwerking.

Gedeputeerde Henk Staghouwer opent namens de Waddenprovincies Friesland, Groningen en Noord-Holland het  tweede Waddenzeehavendebat. De havens Delfzijl, Eemshaven, Lauwersoog, Harlingen, Den Oever en Den Helder spraken af gezamenlijk op te trekken. Sindsdien worden ontwikkelingen in samenhang opgepakt. Deze inspanningen leiden tot een programma Waddenzeehavens met als onderwerpen: specialisatie per haven, duurzame ontwikkeling van de havens onder de vlag Unescohavens, en Waddenfondsprojecten.

Tijdens het debat worden de resultaten van de samenwerking gepresenteerd. De thema’s Building with Nature Waddenzeehavens, EcoPorts, LNG, Visserij, Scheepsbouw en gezamenlijke marketing komen tijdens het debat aan de orde. Deze onderwerpen worden tijdens het Waddenzeehavendebat eerst in workshops uitgediept, en vervolgens plenair bediscussieerd. Dit leidt tot afspraken over de te vervolgen koers, die Henk Staghouwer en Tineke Netelenbos in ontvangst nemen. De bestuurders van de Waddenzeehavengemeenten bezegelen deze in een slotverklaring.

Tineke Netelenbos: “Ik ben erg blij met de resultaten sinds het vorige Waddenzeehavendebat. Dat geeft mij het vertrouwen dat in de komende periode nog meer havenprojecten gaan uitvoeren. Daarmee geven we daadwerkelijk een impuls aan de economie en de duurzame ontwikkeling van het Werelderfgoed Waddenzee.”

Informatie: Voor nadere informatie kunt u bellen met Arjen Bosch (programmamanager Waddenzeehavens, 06 – 54 604 919). Het Waddenzeehavendebat vindt plaats in de Remonstrantse kerk, Coehoornsingel 14, 9711 BS te Groningen en vangt aan om 13:00. Voor de hoofdrolspelers in het debat verwijs ik naar het programma.