Waddenzee krijgt plek in Werelderfgoed Podium in Amsterdam

Op 4 september as zal de minister van OCW mevr. Jet Bussemaker het nationale ‘Werelderfgoed Podium’ officieel openen.

De negen door UNESCO erkende Werelderfgoedwonderen in Nederland worden tot leven gebracht in dit Podium. Het Podium is gevestigd in het monumentale gebouw De Bazel in het centrum van Amsterdam.  Met name voor buitenlandse toeristen zal dit dé startplek zijn om ook kennis te maken met het Werelderfgoed Waddenzee.

Het siteholderschap voor de Nederlandse Waddenzee ligt bij het ministerie van EZ. Vanuit die positie zit de RA Noord Jaap Verhulst in het bestuur van de Stichting Werelderfgoed.nl. Deze stichting is één van de 4 partijen die de realisatie van dit Werelderfgoed Podium mogelijk hebben gemaakt. De anderen zijn de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Gemeente Amsterdam en de Nationale UNESCO Commissie. De Gemeente Amsterdam heeft voor de komende jaren de exploitatiekosten op zich genomen. De sites verplichten zich om bijdragen te leveren aan de regelmatige lezingen en andere activiteiten die gehouden worden.

In de permanente tentoonstelling is te zien, horen en te lezen wat de Nederlandse Werelderfgoederen uniek maakt. Ook is er algemene informatie te vinden over UNESCO Werelderfgoed.

Meer informatie op deze website