Waddenzee beter voorbereid op olieramp

In samenwerking met natuurorganisaties heeft Rijkswaterstaat een soort rampenplan opgesteld om de Waddenzee beter te beschermen tegen olievervuiling.

,,In dit Ecologische Spoorboekje Waddenzee is in één oogopslag te zien wat de beste methode is om olie op zee, op de kwelders of op de waddenstranden op te ruimen'', aldus Rijkswaterstaat en de Waddenvereniging maandag. Het gebruik van veegarmen om olievervuiling op zee te bestrijden is voor de Waddenzee met z'n ondiepe geulen en droogvallende platen niet de beste oplossing. Met het ecologisch spoorboekje moet snel duidelijk worden hoe de vervuiling bestreden moet worden en of bestrijding ecologisch verantwoord is. ,,Uit de internationale literatuur blijkt dat niet alleen de olie zelf, maar ook de opruimactie grote schade kan aanbrengen aan natuurwaarden'', aldus de Waddenvereniging. ,,Alles staat of valt met een goede voorbereiding. Aan de hand van het boekje kunnen afspraken worden gemaakt hoe te handelen als olie de kust bereikt.''

Volledig artikel op website RTV Noord
Meer informatie en document "Ecologisch Spoorboekje Waddenzee"