Waddenunit controleert garnalenvissers op de Waddenzee

De Waddenunit van het Ministerie van EZ heeft, in samenwerking met Rijkswaterstaat, een controleactie uitgevoerd in het westelijke deel van de Waddenzee. In totaal zijn 18 garnalenschepen gecontroleerd. Bij twee vissers werd vastgesteld dat de wettelijk verplichte zeeflap ontbrak. Hiervoor is proces-verbaal opgemaakt.

De controleactie is op 8 oktober uitgevoerd. De actie was vooral gericht op het gebruik van de zogenaamde zeeflap. Dat is een verplichte netvoorziening voor garnalenvissers. Het vergroot de overlevingskans van vissen die in het net belanden. Het gebruik van de zeeflap is het gehele jaar verplicht in dit Natura 2000 gebied.

In het kader van de Samenwerkende Inspecties Waddenzee (S.I.W.) werd er samengewerkt met Rijkswaterstaat. Met de “Phoca” en de “Stormvogel” van de Waddenunit als platform werden de garnalenvissers met 2 Rhibs bezocht. Er werd niet alleen gecontroleerd op het gebruik van de zeeflap, maar ook op de goede werking van de afvoergoot na de garnalensorteermachine. Beide voorzieningen zijn bedoeld om de (jonge) bijgevangen vis te sparen en de overlevingskans te vergroten.

Bij twee vissers werd vastgesteld dat de zeeflap ontbrak. Hiervoor is proces-verbaal opgemaakt. Deze vissers mochten niet eerder verder vissen dan dat de zeeflap in het net was aangebracht. Eén schipper kreeg een officiële waarschuwing omdat de zeeflap niet in orde was. Hij stoomde direct naar de haven om het in orde te maken.

Tijdens de controle kregen de opsporingsambtenaren (Boa’s) verschillende reacties. Sommige vissers waren blij met de actie omdat degenen die de regels niet naleven de concurrenten benadelen. Anderen gaven aan problemen te hebben met de zeeflap in verband met het vele “groen” in het water. Hierdoor kunnen netten verstopt raken.

Opvallend was dat bij verschillende vaartuigen een “touwtje” in het midden van de zeeflap was aangebracht (geregen) en wel zodanig dat als het touwtje eruit wordt getrokken, de deuren van de zeeflap worden geopend. Uitgezocht wordt nog of dit als verboden netvoorziening moet worden aangemerkt. De uitslag van dat onderzoek zal aan de garnalenvissers worden bekend gemaakt.

De controleactie verliep in een goede sfeer. De geverbaliseerde vissers kunnen op korte termijn een hercontrole verwachten.