Waddentoets voor Fryslân

De statenfractie van de PvdA wil een Waddentoets invoeren. Met deze toets kan beleid getoetst worden om te bekijken of er nadelige gevolgen aan vast zitten voor de Waddenzee of de Waddeneilanden.

Op landelijk niveau bestaat een dergelijke Waddentoets al.

De PvdA hoopt dat de provinciale toets kan helpen om ecologische en economische schade aan het Wad te voorkomen.