Waddenlezing prof. Piersma druk bezocht

Op maandag 2 mei hield professor Theunis Piersma, hoogleraar Dierecologie aan de RUG en senior onderzoeker Mariene Ecologie bij het NIOZ, de zevende en laatste lezing in de reeks 'Waddenlezingen' die de Waddenacademie in samenwerking met de Nationale UNESCO Commissie, Tresoar en het Fries Museum organiseert.

Ondanks de meivakantie waren bijna tachtig belangstellenden naar de Kanselarij gekomen om van professor Piersma te horen op welke wijzen het wad verknoopt is met gebieden elders in de wereld. Uit het betoog van Piersma werd duidelijk dat het waddengebied niet op zichzelf staat, maar essentieel onderdeel is van het wereldwijde netwerk aan vogeltrekwegen. Professor Piersma benadrukte de internationale verantwoordelijkheid die Nederland heeft als het gaat om de bescherming van kwetsbare vogelsoorten als de grutto en de kanoet.

Aan het einde van de laatste lezing meldde Pavel Kabat, voorzitter van de Waddenacademie, dat de succesvolle lezingenreeks in het najaar zal worden voortgezet. In samenwerking met het Fries Museum en Stichting Film in Friesland zullen zeven documentaires over het waddengebied worden uitgezonden, elk voorzien van een deskundige inleiding. De documentairereeks zal onder de titel Wadblik in het Fries Filmmuseum worden gehouden.