Waddenland aan Zee, een gastvrije kust

Dijken veranderen van scheidend naar verbindend element

 

Kamperen in de dobbe, een bezoek brengen aan het nieuwe Museum voor het Waddenland en ’s avonds uitgebreid tafelen met oesters, lamsoor en zeekraal. Dit is een kansrijk toekomstbeeld voor de Nederlandse waddenkust als het aan Atelier Fryslân ligt. De waddenkust toegankelijk, gastvrij en beleefbaar maken, dat is wat het gebied nodig heeft als impuls voor de toekomst.

Atelier Fryslân heeft in opdracht van het RCW (Regiecollege Waddengebied) een inspirerend advies geschreven voor de Nederlandse waddenkust. Op woensdag 11 juli is het advies ‘Waddenland aan Zee’ in de vroege ochtend uitgereikt aan de Gebiedscoalitie Zwarte Haan. In deze coalitie bevinden zich de provincie Fryslân, de gemeente Ferwerderadiel, Wetterskip Fryslân, restaurant De Zwarte Haan, woningcoöperatie Wonen Noordwest Friesland, It Fryske Gea en een zelfstandig ondernemer uit Fryslân.

Meer informatie met volledig persbericht en het Advies Waddenland aan zee