Waddenlab moet circulaire economie Waddengebied aanjagen

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) en hogeschool Van Hall Larenstein gaan gezamenlijk aan de slag met een Living Lab Werelderfgoed Waddenzee; het zogenaamde WaddenLab. De intentieverklaring is vrijdag 27 mei ondertekend in Velp. Dit gebeurde tijdens het seminar “Circulaire Economie in de Delta” ter gelegenheid van de inauguratie van prof.dr.Toine Smits tot leading lector Delta Areas and Resources bij Van Hall Larenstein.

Living Labs zijn test- en ontwikkelomgevingen buiten het reguliere onderwijs en onderzoek, in een realistische context, vaak in een begrensd gebied zoals de Waddenzee. Vanwege onze lineaire economie en toenemende bevolkingsdichtheid ontstaat er steeds meer spanning tussen geld verdienen, de kwaliteit van de leefomgeving en de ecologische veerkracht. Dit vraagt om een fundamenteel andere aanpak van hoe wij gebruik maken van ecosysteemdiensten, zoals de Waddenzee.

Volledig artikel op website Programma Rijke Waddenzee