Waddengeld voor zilttolerante aardappelen

Het Waddenfonds ziet heil in de ontwikkeling van een zouttolerante aardappel. Het heeft aan project Zilte Aardappelketen een subsidie toegekend van 857.611 euro.

Waar zilte teelten nog slechts op zeer kleine schaal werken, gaat de ontwikkeling van de zilte aardappel verder. De totale projectkosten voor de ontwikkeling van zouttolerante aardappelen zijn 2.144.027 euro.

Het project speelt in op de verziltingproblematiek, vanwege bodemdaling en de stijging van de zeewaterspiegel. Een probleem dat overigens niet alleen in Nederland speelt.

Waddenfonds
Het Waddenfonds draagt bij, omdat het in het aangrenzende gebied van de Waddenzee speelt.

De eerste prioriteit van het project is om in de praktijk aan te tonen dat aardappels onder zilte omstandigheden kunnen worden geteeld en hoe de huidige teeltmethode hierop moet worden aangepast.

Drie seizoenen
Met in totaal acht aardappelrassen wordt gedurende drie seizoenen de zouttolerantie en inhoudstoffen van deze rassen vastgelegd (zilt paspoort). Met een uitbreiding van het gebied van 2,5 naar 15 hectare.

Meer informatie op www.waddenfonds.nl