Waddengebied: natuurbescherming, natuurbeheer en ruimtelijke inrichting

Delen van het natuurbeleid en het beleid voor de ruimtelijke inrichting van Nederland zijn de afgelopen jaren gedecentraliseerd.

De gedachte daarachter was dat dergelijk beleid op lokaal niveau beter kan worden georganiseerd en uitgevoerd. Klopt dat ook? De Nationale Rekenkamer onderzocht dit voor de Wadden.

Volledig artikel en rapport