Waddengebied is beter af met één beheerder

HARLINGEN - Het beheer van het waddengebied is niet goed geregeld. Er zijn te veel partijen bij betrokken. Bovendien laat de samenwerking tussen die partijen te wensen over.

Dit gaat ten koste van de natuurontwikkeling in het gebied. Het rijk zou het natuurbeheer onder moeten brengen bij één organisatie. Dat staat in een rapport van de Algemene Rekenkamer dat gisteren werd gepubliceerd.
 
De afgelopen jaren heeft de overheid een groot deel van de beheertaken overgeheveld naar de waddenprovincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland. Daarnaast zijn provinciale natuurbeheerders als It Fryske Gea en Het Groninger Landschap bij het beheer betrokken, maar ook Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoed- en Ontwikkelbedrijf en de ministeries van Milieu, Economische Zaken, Financiën en Defensie.
 
Die organisaties werken niet goed samen, concludeert de Rekenkamer. Dat leidt tot bureaucratie en vertraging bij het verlenen van vergunningen voor gaswinning, visserij, militaire oefeningen, windmolenbouw en recreatie.

Volledig artikel op website Friesch Dagblad