Waddenfondsdag 2013 goed bezocht

De jaarlijkse Waddenfondsdag is bezocht door ruim 140 deelnemers.

Zij hoorden dat het goed gaat met het fonds. Tot nu toe is er met 70 miljoen Euro subsidie 170 miljoen geïnvesteerd in versterking van ecologie en economie van het Waddengebied. Wel is het nu zaak om in te zetten op meer integraliteit. Hier wordt met het nieuwe uitvoeringsprogramma, wat in voorbereiding is, aan gewerkt.