Waddenfonds: Wijzigingsbesluit Openstellingen 2015

Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds heeft op 6 juli besloten tot een wijziging van de openstellingen voor subsidieaanvragen in 2015.

De wijziging houdt in dat:

 

1. De termijn wordt verlengd voor openstelling 2015/01 van 4 september 2015 tot en met donderdag 3 december 2015 12:00 uur voor de thema’s Water, Duurzame havens, Duurzame agrarische sector en het Budget Lokale Innovaties. Voor het thema Natuur blijft de sluitingsdatum 4 september 2015, 12:00 uur.

 

De overige bepalingen van openstellingstermijn 2015/01 blijven ongewijzigd.

2. Het beschikbare budget  voor de openstelling 2015/02 wordt verhoogd.

Dit betekent dat: 

 

a.voor het thema Werelderfgoed, Cultuurhistorie en Landschapsontwikkeling het subsidieplafond wordt gesteld op € 3.500.000,-; en 

b.voor het thema Duurzame recreatie en toerisme het subsidieplafond wordt gesteld op € 9.000.000,-. Voor dit thema gaat als maximale subsidie per project gelden: € 4.5000.000,-

De openstellingstermijn 2015/02 blijft ongewijzigd, evenals de overige bepalingen van openstellingstermijn 2015/02.

Het wijzigingsbesluit zal binnenkort worden gepubliceerd in de provinciale bladen van de provincies Groningen, Noord-Holland en Fryslân en treedt dan inwerking.

Downloadbaar wijzigingsbesluit op website Waddenfonds