Waddenfonds van provincies opgericht

Het Waddenfonds nieuwe stijl is zaterdag officieel opgericht op Texel. Het was in handen in het Rijk en is nu ondergebracht bij de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen.

Gedeputeerden Tineke Schokker (Friesland), Joke Geldhof (Noord-Holland) en Wiebe van der Ploeg (Groningen) togen zaterdag naar Ecomare om daar de oprichting van het fonds van de Waddenprovincies te bekrachtigen. De drie gedeputeerden vormen het dagelijks bestuur van het fonds. Schokker is voorzitter geworden. Het algemeen bestuur wordt gevormd door politici van de drie provincies.

Het Waddenfonds is bedoeld om initiatieven die het Waddengebied versterken financieel te steunen. Dan gaat het onder meer om natuur, economie, innovatie, toerisme en educatie. Voorheen was het gebruikelijk dat aanvragen individueel werden ingediend, nu moeten partijen meer met elkaar samenwerken en moeten de aanvragen passen binnen thema’s en programma's van het Waddenfonds.

Artikel op website texelse Courant

Meer informatie op deze website