Waddenfonds steeds meer integraal

Werelderfgoed, Havens, Natuur, Energie en Lokale Innovaties. Dat zijn de programma’s waarbinnen op 1 juli projectsubsidies zijn toegekend door het Waddenfonds. Dat heeft het Dagelijks Bestuur besloten.

Het betreft 16 projecten. In totaal is 25,6 miljoen Euro subsidie verleend. Met deze projecten wordt 78,5 miljoen Euro geïnvesteerd in het Waddengebied.
Het grootste project is Súd Ie. Súd Ie is een waterverbinding tussen Dokkum en het Lauwersmeer. Het project is een goed voorbeeld hoe het Waddenfonds wil werken. Het betreft een integraal investeringsprogramma waarbij de aanvraag is gedaan door een coalitie van partijen. Geïnvesteerd wordt in het verbeteren van de ecologische kwaliteit van  Súd Ie. Ook worden in het gebied landschaps- en natuurwaarden versterkt. Zo brengt het project het kenmerkende, oorspronkelijke Waddenkarakter, dat wat Súd Ie aantrekkelijk maakte terug in het landschap. Verder is samenwerking gezocht met de Groningse kant van het Lauwersmeergebied. Lange termijn perspectief is een snoer van Waddenpoorten en Waddenparels rondom het Lauwersmeergebied. Hiervoor wordt nu ook gewerkt aan de ontsluiting van Waddenpoort Lauwersoog vanaf het Lauwersmeer. Ook aan dit project draagt het Waddenfonds volop bij.

Volledig persbericht met bijlage toegekende projecten op website waddenfonds