Waddenfonds investeert in verbeteren vogel- en visstand

Wetterskip Fryslân ontvangt subsidie van het Waddenfonds. De subsidie wordt verleend voor aanpassingen aan twee bestaande rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s).

Deze bevinden zich op Terschelling en Ameland.  De effecten van de aanpassingen worden ook gemonitord. Als de aanpassingen succesvol zijn kunnen deze ook op andere locaties worden toegepast.

Bij twee bestaande RWZI’s op Terschelling en Ameland wordt intrek van vissen uit de Waddenzee mogelijk gemaakt. Hiervoor worden inlaat- en uitlaatvoorzieningen aan gelegd. Het nagezuiverde afvalwater is zo als lokstroom te gebruiken. Ook wordt op Terschelling de passeerbaarheid van de zeedijk voor vogels met hun jongen verbeterd. Veel jonge vogels komen klem te zitten in kieren en holtes tussen basaltblokken. Ze komen dan niet meer los en overleven dit niet. Verder wordt de kwaliteit van het op de Waddenzee geloosde water verbeterd. Hiervoor wordt een extra zuiveringsstap gerealiseerd. Zo zijn ook minder chemicaliën en energie noodzakelijk.

Projectpagina op de website van het Waddenfonds