Waddenfonds investeert in herstel kloostertuin Kloosterburen

Kwaliteit van de leefomgeving is belangrijk voor het Waddengebied. Dit is dan ook het doel van het project Hof van Heden. Het is een van de projecten die gesubsidieerd worden uit budget lokale innovaties van het Waddenfonds. Voor dit project is € 94.980 beschikbaar gesteld. De totale kosten van het project bedragen € 199.999.

Dit project betreft de herinrichting van de kloostertuin in het dorpscentrum van Kloosterburen in de Groningse gemeente De Marne. Deze tuin maakte deel uit van het voormalige klooster, maar is nu grotendeels bedekt door een park dat in de jaren ’80 van de vorige eeuw is aangelegd. Het park is eigendom van de gemeente en wordt onderhouden door vrijwilligers. Het wordt gedomineerd door dicht opeen staande bomen en plantsoenen en is met struiken overgroeid. De vrijwilligers en de Stichting Sint Jan herstellen de kloostertuin volgens de oorspronkelijke principes en structuren van de oude Europese kloostertuinen. De nieuwe tuin beslaat een oppervlakte van 1,1 hectare en bestaat uit drie delen: de bostuin, de boomgaard en de kloostertuin. Belangrijke onderdelen van de herinrichting zijn de aanleg van nieuwe paden, een voetgangersbrug en het uitdiepen van grachten. De tuin moet een sociale ontmoetingsplek worden waar dorpsbewoners samen fruit, groenten, kruiden en bloemen kweken en die tevens aantrekkelijk is voor toeristen.

Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds Tineke Schokker: “Met dit project zetten wij in op de kwaliteit van de leefomgeving in het Waddengebied. Daarnaast blijkt onze waardering voor het vrijwilligerswerk wat met dit project wordt verzet. Goed dat het Waddenfonds hierin investeert.”

Het Waddenfonds verleent deze keer 486.958 euro subsidie. In totaal wordt zo met vijf projecten 988.534 euro geïnvesteerd in het Waddengebied.