Waddenfonds in goede handen bij provincies

Vanaf vandaag zijn de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland verantwoordelijk voor het Waddenfonds. Dat staat in het bestuursakkoord dat minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, en de drie provincies hebben ondertekend. In de komende 14 jaar is er in het Waddenfonds circa 500 miljoen euro beschikbaar. Omdat er altijd sprake zal zijn van andere geldbronnen en investeerders zal meer worden geïnvesteerd in de Waddenregio. Naar verwachting betreft het meer dan 1 miljard euro.

Provincies kiezen voor een andere opzet van het Waddenfonds. Doel blijft de duurzame ontwikkeling op het gebied van natuur, energie, landschap en economie sterk te verbeteren door meerjarenafspraken met de partijen in de waddenregio. Zo wordt ook ingezet op langer lopende projecten. Deze projecten dienen als vliegwiel op weg naar een duurzame ecologische en economische Waddenregio. Hiermee wordt afgestapt van de tendersystematiek. Op dit moment wordt gewerkt aan het opzetten van een uitvoeringsorganisatie. Doel van de provincies is partijen professioneel onafhankelijk en met slagkracht gezamenlijk van dienst te zijn.

Het akkoord is ondertekend door Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu. Namens de provincies ondertekenden de gedeputeerden Joke Geldhof (N-H), Wiebe van der Ploeg (Gr) en Tineke Schokker (Fr). De feestelijke ondertekening vond vandaag plaats op de Waddentoogdag in Harlingen. Met de overgang brengt het Rijk een van haar decentralisatiedoelstellingen in de praktijk.

Klik hier voor meer informatie en het Bestuursakkoord Waddenfonds.