'Waddeneilanden worden als aantrekkelijkste groene gebied beschouwd'

De Waddeneilanden zijn het aantrekkelijkste groene gebied van Nederland. Na de Wadden volgen het Noordzeestrand, Zuid-Limburg en de Veluwe. Dat komt naar voren in een onderzoek van Alterra Wageningen UR en de Rijksuniversiteit Groningen met de hotspotmonitor, een online-enquête die gebruik maakt van Google Maps om de sociale waarden van een landschap in kaart te brengen.

In het onderzoek plaatsten ruim 3.000 mensen uit 6 landschappelijk sterk verschillende gebieden online een vlaggetje op het volgens hen aantrekkelijkste stukje natuurlijk gebied in Nederland. Daarna werden allerlei vragen gesteld omtrent die keuze. Met de resultaten zijn de onderzoekers vervolgens gaan rekenen.
 
De helft van de deelnemers koos voor de Wadden als meest aantrekkelijke groen gebied. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat mensen bij het uitspreken van een voorkeur de neiging hebben gebieden dichtbij huis te kiezen. Overigens geldt die bias niet voor elk gebied. De belangrijkste gebieden met een hoge waardering onttrekken zich aan dit fenomeen: zij zijn te bekend.
 
De hotspotmonitor kan volgens de onderzoekers een handig instrument worden voor beleidsmakers. De monitor kan snel data genereren over welke landschappen mensen waardevol vinden en waarom. Wanneer tevens bekend is op welke kenmerken die waardering stoelt, wordt het mogelijk om te voorspellen wat het effect zal zijn van een bepaalde ingreep. Tevens wordt duidelijk waar veel te verliezen valt.

bron: Resource - Wageningen UR, 28/10/13