Waddeneilanden oefenen hulpverlening tijdens grootschalig incident

Als er op een Waddeneiland een incident met veel slachtoffers plaatsvindt, is de schaarste in hulpverleningscapaciteit een groot knelpunt. Om zo effectief mogelijk met deze schaarste om te gaan, is het van belang dat de hulpverleners, zich hierop voorbereiden en weten hoe te handelen, indien een dergelijk incident zich daadwerkelijk voordoet. Het opleiden, trainen en oefenen speelt hierin een belangrijke rol.

Afgelopen juni zijn er daarom op de vier Friese Waddeneilanden vier omvangrijke multidisciplinaire hulpverleningsoefeningen gedaan. Deze oefeningen werden georganiseerd door Brandweer Noordoost/Noordwest Fryslân, GHOR-bureau Fryslân en MOTOF (Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen Fryslân), onderdeel van Veiligheidsregio Fryslân.

Samenwerking
De oefeningen op Schiermonnikoog, Ameland, Terschelling en Vlieland stonden in het teken van samenwerking: enerzijds tussen de verschillende hulpverleningsdiensten, anderzijds binnen de hulpverleningdiensten. De aanwezigheid van een Coördinatieteam Waddeneilanden (CoWa) speelt een belangrijke rol in de afstemming tussen de verschillende diensten. Tijdens de vier oefeningen is getest met een CoWa in het veld, met eenhoofdige leiding, waarbij op gezette tijden afstemming was tussen brandweer, politie, geneeskundig, bevolkingszorg (eilandgemeente) en eventueel de KNRM. De resultaten van de inrichting van het CoWa op deze manier zijn positief.