Waddenacademie heeft zich al bewezen

LEEUWARDEN - De Waddenacademie heeft de afgelopen vijf jaar goed werk verricht als onafhankelijke en deskundige kennis- en netwerkorganisatie.

De academie vervult een nuttige taak en heeft haar bestaansrecht bewezen. De academie moet zich in de toekomst wel meer richten op sociaaleconomische vraagstukken die rond het waddengebied spelen. Tot nu toe lag de nadruk vooral op ecologische aspecten.
 
Dat staat in het evaluatierapport dat is opgesteld door een commissie onder leiding van oud-minister Margreeth de Boer. De commissie bestond verder uit de hoogleraren Pier Vellinga (Wageningen Universiteit) en Hans Renes (Vrije Universiteit). De commissie beoordeelde het werk van de Waddenacademie op verzoek van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.
 
Volgens de commissie is de Waddenacademie er goed in geslaagd haar wetenschappelijke missie uit te voeren. Er is veel kennis vergaard over allerlei ontwikkelingen in het waddengebied. Dat leidde tot een groot aantal publicaties, lezingen en colleges waarin uiteenlopende aspecten in hun onderlinge verband werden behandeld, conform de opdracht van de academie om ‘integrale kennis te bundelen en te delen’.

Volledig artikel op website Friesch Dagblad

Meer informatie en download Evaluatierapport op website Waddenacademie

Interviews met prof. Jouke van Dijk en Margreeth de Boer op omrop Fryslân Radio