Waddenacademie evalueert vier onderzoeksprojecten Waddenfonds

Op verzoek van het Waddenfonds heeft de Waddenacademie vier door het Waddenfonds gefinancierde projecten met een grote onderzoekcomponent geëvalueerd.

Het betrof de projecten Mosselwad, Waddensleutels, WaLTER en Metawad.

 

Begin april is de evaluatie afgerond en aan het Waddenfonds aangeboden.

Artikel met evaluatierapport en informatie over de betrokken projecten op website Waddenacademie.